Nizoral


Janssen Pharmaceutica | Nizoral (Medication)


Desc:

Naglalaman ang Nizoral ng aktibong sangkap na tinatawag na ketoconazole na isang synthetic antifungal na gamot. Ang Nizoral shampoo ay ginagamit upang gamutin ang mga kondisyon ng balat na sanhi ng impeksyon sa lebadura (yeast na sanhi nga fungi) na Pityrosporum tulad ng pityriasis versicolor, pati na rin ang seborrhoeic dermatitis at balakubak, na itinuturing na isang hindi malalang anyo ng seborrhoeic dermatitis. Para sa pinakamahusay na resulta, dapat gamitin ang Nizoral isang beses sa bawat 3 araw ng tuluy-tuloy. Sundin nang eksakto ang mga tagubilin na nakasulat kalakip nito para sa wastong paggamit. ...

Side Effect:

Karaniwan, ang Nizoral ay kinakaya ng karamihan na mga tao at hindi nagiging sanhi ng matinding epekto. Ganun paman, maaaring lumitaw ang sumusunod: nasusunog na pakiramdam, pangangati (pruritus), alerdying may pamamaga sa balat (contact dermatitis), tuyong buhok, malangis na buhok, pagbabago ng kulay ng buhok, eksema, o pagkalagas ng buhok. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Bihira ang isang reaksyong alerdyi, ngunit agad na humingi ng pangangalagang medikal kung ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ay nangyayari: pamamantal na may pamumula, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Nizoral ipagbigay-alam sa iyong tagapangangalaga ng kalusugan kung ikaw ay alerdyi dito, o sa ibang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang ibang kondisyon sa balat. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso kumunsulta sa iyong doktor bago gamitin ang shampoo na ito. ...