Norgestrel - oral contraceptive


Wyeth | Norgestrel - oral contraceptive (Medication)


Desc:

Ang Norgestrel (isang uri ng progestin) ay isang hormon na pumipigil sa pagbubuntis sa pamamagitan ng pagbabago sa sinapupunan at sa cervical mucus upang mas mahirap para sa isang itlog na matugunan ang similya (pagbubuntis) o para sa nahinog na itlog na makakapit sa dingding ng sinapupunan. Ginagamit ang gamot na ito upang maiwasan ang pagbubuntis. Ito ay madalas na tinutukoy bilang mini-pill sapagkat wala itong nilalaman na anumang estrogen. Ang regular na paggamit ng mini-pill ay pumipigil sa paglabas ng isang itlog (obulasyon) sa halos kalahati ng mga babaeng gumagamit nito. Habang ang mini-pill ay mas epektibo kaysa sa ilang ibang mga pamamaraan ng kontrol ng pagbubuntis (Condom, cervical cap, diaphragm), hindi ito gaanong epektibo kaysa sa estrogen / progestin na pangkontrol ng pagbubuntis sapagkat hindi nito tuloy-tuloy na pinipigilan ang obulasyon. ...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bibihira, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi ang: pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi madalas ngunit malubhang epekto ay maganap: depression, hindi kanais nais na pagtubo ng buhok sa mukha / katawan, pamamaga ng bukung-bukong / paa. Pagduduwal, pagsusuka, pagmumulikat/pakiramdam ng kabusugan o punong tiyan, pagkahilo, sakit ng ulo, pagkapagod,masakit na dibdib, pagbawas ng laki ng dibdib, tagiyawat, malangis na anit, paglalagas ng buhok, pagtaas ng timbang, at impeksyon sa ari ng babae ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor. ...

Precaution:

Ang paninigarilyo / paggamit ng tabako habang gumagamit ng hormonal birth control (pill / patch / ring) ay nagdaragdag ng panganib sa mga problema sa puso at istrok/atake sa utak. Huwag manigarilyo. Bago gamitin ang produktong ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang: abnormal sa suso, kanser sa suso, mga problema sa atay (Tumor/bukol sa atay, aktibong sakit sa atay), kasalukuyan o hinihinalang pagbubuntis, hindi maipaliwanag na pagdurugo sa ari ng babae. Bago mag pa-opera, kasama ang operasyon sa ngipin, sabihin sa iyong doktor o dentista na gumagamit ka ng gamot na ito. Ang Norgestrel ay hindi dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis. ...