Noritate


Sanofi-Aventis | Noritate (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Noritate sa balat upang gamutin ang isang karamdaman sa balat na kilala bilang rosacea, isang uri ng tagiyawat na pangmatanda. Maaari itong makatulong na bawasan ang pamumula, pamamaga at ang bilang ng mga yagiyawat na sanhi ng rosacea. Gamitin ang gamot na ito sa balat lamang. Hugasan at tuyoin ang iyong mga kamay bago at pagkatapos ilapat ang gamot na ito. Hugasan at patuyuin ang lugar na gagamutin. Maghintay ng 15 minuto, pagkatapos ay maglagay ng isang manipis na patong ng gamot sa apektadong bahagi sang beses o dalawang beses kada araw, o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Maghintay ng 5 minuto bago magpahid ng mga pampaganda. Iwasang gamitin ang gamot na ito sa paligid ng lugar ng mata, maliban kung sinabi ng iyong doktor. Maaaring magluha ang mata kung ang gamot na ito ay inilalapat ng sobrang lapit sa mga mata. Iwasang mailagay ang gamot na ito sa iyong mga mata. Kung nangyari ito, banlawan ang iyong mga mata ng malamig na tubig ng maraming beses. ...

Side Effect:

Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang matinding karamdaman o pagkasunog kapag nagpahid ka ng Noritate. ang mga hindi gaanong seryosong mga epekto ay ang: katamtamang na pagkasunog o hapdi kapag inilapat ang gamot; pamamanhid o pangit na pakiramdam sa iyong mga kamay o paa; pag-ubo, baradong ilong, namamaga ng lalamunan, sintomas ng lagnat; pangangati o may lumalabas sa ari ng babae; sakit ng ulo; tuyo, nagbabalat, o makating balat; pagduduwal; o metal na lasa sa iyong bibig. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi na maaaring kasama ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Noritate, sabihin sa iyong tagapangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang mga alerdyi o anumang mga karamdaman sa dugo (blood dyscrasias). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gumamit ng Noritate nang walang payo ng iyong doktor. ...