Norpace


Pfizer | Norpace (Medication)


Desc:

Ang Norpace / disopyramide phosphate ay nirerekomenda para sa paggamot ng dokumentadong ventricular arrhythmias, tulad ng tuluy-tuloy na ventricular tachycardia, na sa disisyon ng manggagamot, ito ay banta sa buhay. Ang mga antiarrhythmic ay hindi ibinibigay upang mapaba ng buhay ng mga pasyente na may ventricular arrhythmia. Ang Norpace ay hindi dapat gamitin muna kung ang gustong makamit ay ang pagayos ng antas ng disopyramide plasma. Dahil sa mga proarrhythmic na epekto ng Norpace ang paggamit ng mas may kaunting arrhythmia ay hindi inirerekomenda sa pangkalahatan. ...

Side Effect:

Ang depresyon, hirap sa pagtulog, masakit tuwing umiihi, pamamanhid / tinutusok tusok na pakiramdam, pagtaas na mga enzyme sa atay, AV block, pagtaas na BUN, pagtaas na creatinine, pagbaba na hemoglobin / hematocrit Hypoglycemia ay naiulat na naiugnay sa paggamit ng Norpace. Ang ilang mga kaso ng sintomas ng LE (lupus erythematosus) ay naiulat; Karamihan sa mga kaso ay naganap sa mga pasyente na lumipat sa disopyramide mula sa procaina-mide kasunod sa pagbuo ng mga sintomas ng LE. Madalas na paglitaw ng cholestatic jaundice na nagagamot, lagnat, at paghihirap sa paghinga ay naiulat na naiugnay sa disopyramide therapy, tulad ng mga bihirang pagkakataon ng thrombositopenia, nagagamot na agranulositosis, at gynecomastia. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Norpace ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon ka ng anumang uri ng mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kundisyon: congestive heart disease, mataas na presyon ng dugo, diyabetes, sakit bato o atay, glaucoma , myasthenia gravis, hindi maka-ihi, o benign prostatic hypertrophy (paglaki ng prostate). Ang mga pasyente na may myocarditis (namamagang puso) o iba pang cardiomyopathy ay maaaring makabuo ng makabuluhang hypotension (mababang presyon) bilang tugon sa karaniwang dosis ng disopyramide phosphate, marahil dahil sa mekanismo ng cardiodepressant. Ang mga pasyente na may atrial flutter o fibrillation ay dapat na digitalize bago ang paggamit ng Norpace upang matiyak na ang pagpapahusay ng AV conduction na sanhi ng gamot ay hindi magreresulta sa pagtaas ng ventricular rate na lampas sa mga normal na limitasyon. Ang mga pasyente na may problema sa puso ay may mas mataas na potensyal na masira ang atay; dapat itong isaalang-alang kapag gagamitin ang Norpace. Dahil ang Norpace ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang hindi nasisigurong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Iwasan din ang pag-inom ng maraming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gumamit ng Norpace nang walang payo ng iyong doktor. ...