Nortriptyline


Eli Lilly and Company | Nortriptyline (Medication)


Desc:

Ang Nortriptyline ay ginagamit sa paggamot ng depresyon. Ang Nortriptyline ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na tricyclic antidepressants. Ume-epekto ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng dami ng ilang mga likas na sangkap sa utak na kinakailangan upang mapanatili ang balanse ng kaisipan. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang nakakaranas ng mga epekto na nauugnay sa nortriptyline ay kinabibilangan ng mabilis na tibok ng puso, malabong paningin, hindi maka-ihi, tuyong bibig, paninigas ng dumi, pagtaas ng timbang o pagbaba ng timbang, at mababang presyon ng dugo kapag nakatayo. Ang pamamantal, mga kombulsyon ,at hepatitis (pamamaga ng atay) ay bihirang mga epekto. Ang Nortriptyline ay maaari ding maging sanhi ng mataas na presyon sa mga mata ng ilang pasyente na may glaucoma. Ang labis na dosis ng nortriptyline ay maaaring maging sanhi ng nakamamatay na mga abnormal na ritmo sa puso o mga kombulsyon. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon ka ng anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi nirerekomenda ang paggamit ng gamot na ito sa mga buntis at nagpapasuso ng walang payo galing sa doktor. ...