Ocean


Fleming Pharmaceuticals | Ocean (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Ocean / sodium chloride upang palambutin ang natutuyong loob ng ilong (nasal passages) sa pamamagitan ng pagtunaw ng mga namumuo at naninigas na mga sipon. Nakakatulong din ito sa mga sanggol na wala pang kakayahang suminga. Sa pamamagitan ng pagpahid ng Ocean, napapalambot nito ang sipon sa ilong ng sanggol upang mapadali ang paghigop nito ng syringe. Nakakatulong ito na mapawi ang pagbabara at gawing mas maginhawa ang paghinga. ...

Side Effect:

Wala naman masyadong naitalang masamang epekto ang Ocean subalit kung matindi na ang pagkatuyo ng iyong ilong, maaring makaramdam na ng pananakit. Kung magpapatuloy o lumala ang epektong ito, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Bihira ang allergic reactions sa gamot na ito, subalit ipagbigay alam pa din sa iyong doktor kung makakaranas ng mga pantal, pangangati o pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo at problema sa paghinga. Mayroon pang maaaring maidagdag sa listahan ng posibleng epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang produktong ito, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikay ay may alerdyi. Ang produktong ito ay ligtas na gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. ...