Olux - E


Stiefel Laboratories | Olux - E (Medication)


Desc:

Ang Olux - E / clobetasol ay isang steroid n nakakabawas sa pamamaga at pamumula dulot ng mga medikal na kondisyon sa balat tulad ng allergic reactions, eksema, at soryasis. ...

Side Effect:

Ang Olux - E ay maaaring magdulot ng sintomas ng adrenal gland disorder (adrenal insufficiency) sa pangkasalukuyan na pag-inom o matapos ang gamutan nito. Ipagbigay alam kaagad sa iyong doktor kung makakaranas ng mga simtomas ng adrenal insufficiency tulad ng lumalalang pagkahapo, panghihina ng kalamnan, kawalan ng gana kumain, pagduwal o pagsusuka, pagkahilo o pagkahimatay, pagkamayamutin o pagkalungkot at pagbaba ng timbang. Ang isa pang masamang dulot ng Olux-E ay ang Cushing's syndrome kung saan ay nagkakaroon ng maraming paglantad sa hormon cortisol. Ang mga sintomas ng Cushing Syndrome ay ang pagtaas ng timbang, paglaki ng itaas na likod at midsection, pagkapagod at kahinaan ng kalamnan, pagkabilog ng iyong mukha (moon face), mabagal na paggaling ng mga sugat, kagat ng insekto at impeksyon, pagkalumbay, pagkabalisa at pagkamayamutin at lumalalang pagtaas ng presyon ng dugo. Maaari din magdulot ng mataas na blood sugar level (hyperglycemia) o diabetes mellitus ang paggamit ng gamot na ito. Ipagbigay alam din sa iyong doktor kung makakaranas ng mga problema sa balat kabilang ang mga allergic reactions, pananakit, paglambot at pamamaga nito. Maaari din magkaroon ng paglaki ng timbang sa mga bata na sanhi ng gamot na ito. ...

Precaution:

Bago mo gamitin ang Olux - E, ipagbigay alam sa iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon ng allergic reaction sa steroid, nagkaroon ng mga medikal na kondisyon tulad ng impeksyon sa balat, diabetes, mga problema sa adrenal gland at mga problema sa atay, o kung may plano kang magpaopera. Huwag takpan ang parte ng balat na ginagamot at ipaalam sa iyong doktor kung walang pagpapabuti na nagaganap sa iyong balat pagkatapos ng 2 linggong gamutan. Ang Olux - E ay nakaliliyab kung kaya't iwasan ang init, apoy, o paninigarilyo habang o matapos gumamit ng Olux - E. Kung gumagamit ka ng iba pang mga gamot na corticosteroid, sa pamamagitan ng pag-inom o pag-iniksyon, maaaring payuhan ka ng iyong doktor na ihinto ang paggamit ng mga ito sa sandaling magsimulang gumamit ng Olux - E. Wala pang naiulat kung ang Olex-E ay may epekto sa buntis, sa sanggol na nasa sinapupunan o sa gatas ng ina subalit ipinapayo na huwag maglapat ng gamot na ito sa lugar ng iyong dibdib ng pagpapasuso upang maiwasan na masipsip ito ng iyong sanggol. ...