Antihistamines


IMULAN BioTherapeutics, LLC | Antihistamines (Medication)


Desc:

Ang Antihistamines ay mga uri ng medikasyong kadalasang ginagamit upang gamutin ang maraming alerdyik na pangkalusugang kondisyon. Kasama dito ang: hay feve, allergic rhinitis – implamasyon ng ilong dahil sa reaksyong alerdyi sa mga substansyang tulad ng alikabok; mga kondisyong alerdyik sa balat, tulad ng eksema o urtikarya (pamamantal); allergic conjunctivitis – implamasyon sa mata. ...

Side Effect:

Ang ilang mga pangunahing epekto ng antihistamin ay may kasamang – tuyong bibig, pagkaantok, pagkahilo, pagduduwal at pagsusuka, walang kapahingahan o pagiging sumpungin (sa ilang mga bata), hirap sa pag-ihi o inabilidad sa umihi, malabong paningin, pagkalito. Ang mga hindi masyadong karaniwang epekto ng unang henerasyon ng Antihistamines ay may kasamang: hindi pagkakatulog- hirap makatulog; mga bangungot; halusinasyon – nakakakita o nakakarinig nga mga bagay na hindi totoo; makating balat. Ang mga madalang na epekto ng unang henerasyong Antihistamines ay may kasamang: mabilis na tibok ng puso; paninikip ng dibdib. ...

Precaution:

Kung ikaw ay gumagamit ng Antihistamines na nagsasanhi ng pagkaantok, subukang gamitin ito bago matulog. Iwasang gamitin ito habang araw kung magmamaneho. Ang Antihistamines ay maaaring makisalamuha sa ibang mga medikasyong iyong iniinom, kaya naman bago ito inumin ipaalam muna sa tagapagbigay ng alagang pangkalusugan ang tungkol sa kahit anong gamot na iyong iniinom. Kausapin ang iyong doktor bago gumamit ng Antihistamines kung ikaw ay mayroong lumaking prosteyt, sakit sa puso, altapresyon, mga problema sa teroydeo, sakit sa atay o bato, mga obstruksyon sa pantog, o glawkoma o ibang mga kondisyon na nagsasanhing pagtaas ng presyur sa mata. Magpasuri rin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. ...