Orlistat


Hoffmann–La Roche | Orlistat (Medication)


Desc:

Ang Orlistat ay tumutulong humarang ng mga fats mula sa mga kinakain natin upang huwag na ito masipsip pa ng ating katawan. Ang Orlistat ay iniinom kasabay ng pagdidiyeta at pag eehersisyo upang mabisang malunasan ang obesity sa ilang mga taong may sakit na diabetes, mataas na presyon at mataas na kolesterol o triglycerides. ...

Side Effect:

Ang pangkaraniwang epekto ng Orlistat ay mamantikang spotting sa ating panloob na kausotan, maya't mayang pagbabawas, mamantikang pagdudumi, pananakit ng tiyan at kawalan ng kakayahang mapigilan ang pagtatae. Ang iba pang epekto ay maaaring maging seryoso tulad ng pamamantla, pangangati, hirap sa paghinga o paglunok, matinding pananakit ng tiyan, sobrang panghihina, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana kumain, paninilaw ng balat o mata, madilim na ihi at maputla na dumi. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, ipagbigay alam sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerdyi, kung may underactive thyroid, at kung may medikal na kasaysayan ng bato sa apdo o pancreatitis, type 1 o type 2 na diabetes, may problema sa pagkain, sakit sa atay, o kung may iniinom na ibang gamot na pampapayat (de-reseta o hindi resetadong gamot). Ang mga hindi niresetang Orlistat ay hindi maaaring ibigay sa mga edad 18 pababa. Ang mga niresetang Orlistat naman ay hindi maaaring ibigay sa mga bata edad 12 hanggang 18 ng walang pahintulot ng doktor. Ang gamot na ito ay nararapat lamang gamitin ng taong niresetahan ng doktor at hindi maaaring ibahagi sa iba lalo na sa mga may problema sa kanilang pagkain. Itago ang gamot sa lugar na hindi kaagad makikita o maaabot. Ang Orlistat ay bahagi lamang ng isang kumpletong programa sa pagbabawas ng timbang kasabay ng pagdidiyeta, ehersisyo at pagkontrol ng timbang. Ang pagkain araw araw ng fat, protein at carbohydrates ay dapat pantay pantay na maibahagi buong araw. Sundin ang iyong diyeta, gamot at ehersisyo ng mahigpit. Iwasan kumain ng mga pagkaing mataas sa fats. Ang pagkain ng mataas na fats kasabay ng pag-inom ng Orlistat ay makakaapekto sa iyong tiyan o bituka. ...