Ovide


Taro Pharmaceeuticals | Ovide (Medication)


Desc:

Ang Ovide ay naglalaman ng sangkap ng malathion mula sa klase ng mga gamot na kilala bilang organophosphates. Ang gamot na ito ay isang pediculicide na ginagamit upang gamutin ang mga kuto at lisa sa anit. Gamitin ang Ovide ng eksakto sa itinuro ng doktor o parmasyutiko. Sundin ang panatuntunin sa label at iwasan mahawaan ang mata, ilong bibig, tenga at ang ari. ...

Side Effect:

Kadalasan nagdudulot ang Ovide ng paghapdi, pagkairita ng anit, paninigas ng buhok o pagdami ng balakubak. Ang mga ito ay mga hindi nakakabahalang mga epekto at kelangan lamang ikunsulta sa doktor kung sakaling magpatuloy o lumala. Ligtas gamitin ang gamot na ito at wala naman naiulat na masamang epekto. Subalit kung makaramdam ng sintomas ng alerdyi tulad ng pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagbabara ng lalamunan, at pamamaga ng labi, dila o mukha, agad na ipagbigay alam sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Ovide, ipaalam sa iyong tagapangalaga ng kalusugan kung ikaw ay may alerdyi, kung umiinom ng iba pang gamot o kung may medikal na kondisyon tulad ng hika, impeksyon sa balat, problema sa balat o sa anit (psoriasis o eczema), at mga singaw o sugat sa anit. Hindi ito nirerekomenda sa mga buntis at nagpapasuso ng walang pahintulot ng iyong doktor. ...