Oxistat


GlaxoSmithKline | Oxistat (Medication)


Desc:

Ang Oxistat/oxiconazole ay isang topical prescription antifungal na gamot na tumutulong gamutin ang mga 4 na pangunahing fungal infections (Athelete's foot, jock itch, ringworm, fungal infection ng balat). May kakayanan ito na pumatay ng fungus sa balat kung gagamtin ayon sa itinuro. ...

Side Effect:

Ipagbigay alam sa iyong doktor kung ang paggamit nito ay magdudulot ng pagkairita, pangangati, paghapdi, pagsusugat at pamamaga ng balat. Sa isang pag-aaral sa Oxistat, ang pangkaraniwang epekto nito ay ang pangangati at paghapdi. Agad na humingi ng tuling medikal kung makakaranas ng malubhang allergic reaction tukad ng pamamantal, pangangati o pamamaga ng mukha, dila at lalamuna, matinding pagkahilo o hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang Oxistat kung may hypersensitivity sa anumang sangkap nito. Ang produktong ito ay para sa panlabas lamang at iwasang madampian ang mga mata, ilong, bibig, membranong mukosa o ang maselang bahagi ng katawan. Huwag takpan ang parte na ginagamot hangga't walang payo ng doktor. Kumpletuhin ang paggamit ng gamot ayon sa nireseta kahit na bumuti na ang lagay ng mga sintomas. Hindi ito nirerekomenda sa mga buntis o nagpapasuso ng walang pahintulot ng iyong doktor. ...