Pamelor


Novartis | Pamelor (Medication)


Desc:

Ang Pamelor/nortriptyline ay ginagamit panggamot sa mga sintomas ng depresyon. Ang palemor ay isang grupo ng gamot na tinawag na tricyclic antidepressants. Gumagana ito sa paraan ng pagtaas ng bilang ng ilang mga natural na substansya sa utak na kinakailangan upang mapanatili ang kaisipan na balanse. ...

Side Effect:

Ang pinaka karaniwang mga na engkwentro na mga epekto na nauugnay sa Pamelor ay mabilis na pagtibok ng puso, pagkalabo ng mata, pagpapanatili ng ihi, matuyong bibig, tibi, pagdami at pagbaba ng timbang, mababang presyon ng dugo sa pagtayo. Pantal, pamamantal, sumpong, at hepatitis ay madalang na mga epekto. Ang labis na Pamelor ay maaring maging sanhi ng pagkakaroon ng nakababantang abnormal na tibok ng puso at sumpong. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Pamelor ipaalam ang iyong doktor kung ikaw ay merong isang alerdyi, kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay meron sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o sakit sa tiyan. Maaring maiisipan mo ang tungkol sa pagpapatiwakal o pagpapakamatay sa unang pag-inom mo ng antidepressant, lalo na kung ikaw ay mas bata pa ng 24 na taon. Kailangan kang suriin sa iyong doktor sa mga bisita na nasa unang 12 na linggo sa paggamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inererekumenda sa paggamit ng Pamelor ng walang payo ng iyong doktor. ...