Pancrelipase - oral enteric coated capsule


Unknown / Multiple | Pancrelipase - oral enteric coated capsule (Medication)


Desc:

Ang Pancrelipase ay ginagamit upang mas mapabuti ang pagtunaw ng pagkain at pagtigil sa madalas, mataba, mabahong-amoy na pagdudumi sa mga taong mayroong mga kondisyon na nakakaapekto ng pancreas (isang glandula na gumagawa ng ilang mga substansya na kinakailangan ng katawan upang gumana ng normal) gaya ng cystic fibrosis (isang mula sa pagkapanganak na sakit na nagiging sanhi ng mga problema sa paghinga, pagtunaw, at pagpaparami), chronic pancreatitis (pamamaga sa pancreas na hindi nawawala), o isang pagharang sa daanan sa pagitan ng pancreas at ng bituka, o sa kung sino man ang nakapagpaopera para itanggal lahat o parte ng pancreas o tiyan. Ang Pancrelipase ay minsan ring ginagamit para masuri kung gaano kahusay gumagana ang pancreas. Ang Panrelipase ay nasa isang klaseng mga gamot na tinatawagang enzymes. Ang Pancrelipase ay ang kumikilos sa lugar ng mga natural na substansya na karaniwang ginawa ng pancreas. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagsira ng mababang taba, protina, at mga starches galing sa pagkain na nagiging maliit na substansya na pwedeng mahigop galing sa bituka. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga epekto ay ang:pagtatae, konstipasyon, sakit sa puson/cramps, pagduduwal, o pagsusuka ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga ito ay nananatili o lumalala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin sa iyong doktor kaagad kapag alinman sa mga madalang lang ngunit seryosong mga epekto ay nangyari:matinding pagkadumi, matinding kahirapan dahil sa tiyan/puson, madalas/sobrang sakit na pag ihi, joint pain. Isang napaka seryosong reaksyon ng alerhiya ng gamot na ito ay bihira lamang. Gayunpaman, humingi kaagad ng medikal na atensyon kapag may napansin kang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi, kabilang na ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kunin ang pancrelipase, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng alerhiya. Ang produktong ito ay nalalaman ng mga di aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga alerdyi na reaksyon o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa iba pang mga detalye. Ang gamot na ito ay hindi dapat ginagamit kapag mayroon kang ilang mga medikal na kondisyon. Bago gamitin ang gamot na ito, konsultahin ang iyong doktor kung mayroon kang:biglaan/matinding pamamaga ng pancreas (acute pancreatitis), biglaang paglala ng mga matagal ng sakit ng pancreas. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inererekomenda na gamitin ang gamot ng walang payo ng doktor. ...