Pandel


Galderma Laboratories | Pandel (Medication)


Desc:

Ang Pandel ay may aktibong sangkap na hydrocortisone probutate, isang corticosteroid na nakakatulong upang mawala ang pamamaga, pangangati, at pamumula. Ang gamot na ito ay ginagamit panggamot sa mga kondisyon sa balat kagaya ng eczema, dermatitis, alerdyi, o pamantal. Ilagay ang gamot na ito sa malinis at matuyo na apektadong lugar sa balat, karaniwan ay 1-2 na beses kada-araw o ang payo ng iyong doktor. Sundin ng maayos ang tagubilin sa tatak para sa tamang paggamit. Ang Pandel ay para sa balat lamang, iwasang mapunta sa mata, ilong, tenga, bibig, mukha, o ari. ...

Side Effect:

Ang mga pangkaraniwang mga epekto ng Pandel ay:panghahapdi, paso, pangangati, pagtutuyo, pamamanhid, pangingilig, pamumula sa lugar na nilagyan, acne, labis na pagtubo ng buhok, mga bukol ng buhok (folliculitis), pagnipis o pag iba ng kulay ng balat, stretch marks. Kung alin man sa mga dito ay nagpipilit o lumalala, tawagin ang iyong doktor. Iba pang bihira, pero malalang reaksyon ay:hindi inaasahan o matinding pagkapagod, pagbaba ng timbang, sakit sa ulo, namamantal na bukong bukong o paa, pagdagdag ng pagka-uhaw o pagka-ihi, problema sa paningin. Kung may napansin ka sa alin man dito, humanap ng medikal na panggagamot agad-agad. Ang alerdyi ay bihira lamang pero humanap agad ng medikal na tulong kung napansin mo ang alin sa mga sumusunod:pantal, pangangati, paghihirap sa pagginhawa, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Pandel, ipaalam muna sa iyong doktor kung ikaw ay may isang alerdyi, kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung nagkaroon ka na sa alin man sa mga sumusunod na kondisyon:Crushing's syndrome, diabetes, hyperglycemia, intracranial hypertension. Wag maglagay ng Pandel kung ikaw ay may inpeksyon malapit sa lugar kung saan ito ilalagay, sirang balat, o malubhang sugat sa lugar na lalagyan. Sa panahong pagbubuntis at pagpapasuso, humingi ng payo sa iyong doktor bago gumamit ng Pandel. ...