Papain, urea ointment - topical


Unknown / Multiple | Papain, urea ointment - topical (Medication)


Desc:

Ang Papain at urea na pamahid ay isang solusyon na ginagamit lang sa balat. Habang ang Papain ay isang substansya na galing sa papaya na prutas na gumagana sa pamamagitan ng paglinis ng mga sugat at para ito ay gumaling, ang urea ay isang substansya na tumutulong sa papain na gumana ng mas mabuti. Ang kombinasyong gamot na ito ay ginagamit upang sirain ang mga patay na balat o mga tisyu sa mga pasa ng balat tulad ng, pananakit sa paghiga, ulser, panghahapdi, mga sugat sa operasyon, cysts, at carbuncles. Ilagay itong gamot sa malinis at tuyong apektadong lugar sa balat, karaniwan dalawang beses sa isang araw, o kung ano ang patnubay sa iyo ng iyong doktor. Ang produktong ito ay para sa balat lamang. Iwasang mapunta ang produktong ito sa mata, ilong, o bibig. ...

Side Effect:

Ang pamahid na ito ay karaniwang pinahihintulutan at ligtas sa ilang mga tao. Ang mga epekto gaya ng panghahapdi o iritasyon sa ginamot na lugar ay maaaring mangyari, pero hindi ito gaanong seryoso. Kung sakaling nananatili o lumalala, tawagin ang iyong doktor. Ang Papain/urea na pamahid ay hindi nagkakaroon ng mga masamang mga reaksyon. Ang isang alerhiya ay bihira lamang, pero humingi kaagad ng medikal na tulong kapag may napansin ka sa mga sumusunod na sintomas:pantal, pangangati, nahihirapang huminga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung may alerdyi ka dito, sa ibang mga gamot, o sa iba pang mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kapag may iba kapang sakit, lalo na sa balat. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inererekumenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. Iwasan gumamit ng hydrogen peroxide para gamutin ang iyong sugat bago ilagay ang papain-urea na pamahid dahil maaaring mas gawin nitong hindi epektibo ang pagsira ng mga tisyu ng iyong sugat. ...