Parepectolin


Vargas Laboratorios | Parepectolin (Medication)


Desc:

Ang Parepectolin/attapulgite ay isang oral, hindi inaabsorb na gamot na ginagamit sa pagkontrol ng pagtatae. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagabsorb (nagbubuklod) ng maraming mga bakterya at lason at binabawasan ang pagkawala ng tubig. Binabawasan nito ang bilang ng paggalaw ng bituka, pinapabuti ang pagkakapare-pareho ng maluwag o puno ng tubig na mga dumi, at pinapawi ang gastrointestinal cramping na madalas na nauugnay sa pagtatae. ...

Side Effect:

Humingi kaagad ng atensyong medikal kung ang alinman sa mga masamang epekto ay nangyari kapag gumagamit ng Parepectolin:matinding reaksiyong alerhiya (rash; pamamantal; nahihirapang huminga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila). Ang gastrointestinal na mga epekto ay kabilang ang konstipasyon, dyspepsia, palaging pagutot, at pagduwal. Ang nervous system na mga epekto ay naiulat na bihira lamang, gaya ng sakit ng ulo at pagkahilo. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Parepectolin, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung:kumukuha ka ng anumang gamot na reseta o hindi reseta, paghahanda ng herbal, o suplemento sa pagdidiyeta, mayroon kang mga alerhiya sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap; mayroon kang Alzheimer disease o pamamaga ng apendiks (apendicitis). Sabihin sa iyong tagapagbigay pangangalagang pangkalusugan kung kumukuha ka ng iba pang mga gamot, lalo na sa mga sumusunod:Penicillamine o thyroid hormones (hal. , levothyroxine) dahil maaaring mabawasan ang bisa ng mga gamot na ito; citrate salts dahil ang panganib ng mga nakakalason na epekto mula sa Parepectolin ay maaaring tumaas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...