Pataday


Alcon | Pataday (Medication)


Desc:

Ang Pataday /olopatadine hydrochloride na isang antihistamine ay gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng natural na mga kemikal na tinatawag na histamine sa loob ng katawan. Ang gamot na ito ay ginagamit upang maibsan ang mga sintomas tulad ng pamamaga, pangangati, pagtutubig, at pakiramdam ng pagkasunog sa mata dulot ng alerdyi. Ipatak ang Pataday sa (mga) apektadong mata na karaniwang isang beses o dalawang beses sa isang araw na ayon sa itinuro ng iyong doktor. Sundin ng eksakto ang mga tagubilin sa nakatatak para sa wastong paggamit. Kung may suot kang mga contact lens, alisin ang mga ito bago gamitin ang gamot na ito at maghintay ng hindi bababa sa 10 minuto pagkatapos ng bawat dosis bago ibalik ang mga ito. ...

Side Effect:

Ang Pataday ay karaniwang maaaring magdudulot ng: banayad na pagkasunog, matulis na pagkasunog, iritasyon, pangangati, pamumula, o pagkatuyo ng mga mata; malabong paningin; pakiramdam na may isang bagay sa loob ng iyong mga mata; namumugto ang mga talukap; barado ilong o tumutulong sipon, ubo, namamagang lalamunan; kahinaan; sakit sa likod; sakit ng ulo; o hindi pangkaraniwan o hindi kanais-nais na panlasa ng iyong bibig. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas malubhang epekto ay malamang na hindi mangyayari, ngunit ihinto ang paggamit ng gamot na ito at agad na humingi ng pangangalagang medikal kung mararanasan ang mga sumusunod na sintomas: matinding pamumula, pamamaga, pagkasunog, matulis na pakirandam, may umaagos, naninigas, o iba pang pangangati kapag ginagamit ang mga pinapatak sa mata. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Pataday ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang mga karamdaman, lalo na ang mga problema sa mata. Dahil ang Pataday ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa paningin, iwasang magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong maaari mong maisagawa ang aktibidad na ito ng ligtas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...