PCE


Abbott Laboratories | PCE (Medication)


Desc:

Ginagamit ang PCE /erythromycin para maggamot ang iba't ibang uri ng impeksyon na dulot ng bakterya. Ang PCE ay kasama sa isang grupo ng mga gamot na tinatawag na macrolide antibiotics. Pumapatay ito sa bakterya sa loob ng katawan.

...

Side Effect:

Ang pinaka-madalas na epekto ng PCE ay pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, pagtatae, at sakit sa tiyan. Ang mga gastrointestinal na epekto nito ay karaniwang nauugnay sa dami ng dosis, malinaw na may mas mataas na dosis. Ang mga reaksyon sa alerdyi tulad ng hives, pantal, o anaphylaxis (matinding reaksyong alerdyi na maaaring humantong sa pagkabigla at pagkamatay) ay bihirang naiulat. Ang mga hindi normal na pagsusuri sa atay at pinsala sa atay ay maaari ding mangyari sa PCE.

...

Precaution:

Bago gamitin ang PCE, sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: sakit sa atay /paninilaw ng balat, mga alerdyi. Ang paggamit ng gamot na ito ng pangmatagalanara o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa isang pangalawang impeksyon (Oral, pantog o impeksyon sa yeast ng puki). Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ang gamot na ito ay ginagamit sa mga sanggol. Bagaman malamang na hindi mangyari, isang problema sa tiyan na tinatawag na IHPS (infantile hypertrophic pyloric stenosis) ang nabanggit. Makipag-ugnay kaagad sa doktor ng iyong anak kung ang bata ay may paulit-ulit na pagsusuka o nadagdagan ang pagkamayamutin. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Ang maliit na halaga ng gamot ay maipapasa sa gatas ng suso, kaya komunsulta sa iyong doktor bago magpasuso. ...