Pedituss


Harvard Drug Group Pharmaceutical | Pedituss (Medication)


Desc:

Ang Pedituss /phenylephrine, codeine, chlorpheniramine at potassium idodide ay ginagamit para sa paggamot ng ubo at mabawasan ang mga sintomas na nauugnay sa karaniwang sipon, alerdyi, hay fever, sinusitis at iba pang mga sakit na may kaugnayan sa paghinga. Ang gamot na ito ay mas mabuting inumin gamit ang isang buong basong tubig pagkatapos kumain o mag meryenda. Inumin ang gamot na ito tulad ng inireseta. Huwag dagdagan ang iyong dosis o uminom ng mas madalas kaysa sa itinuro. ...

Side Effect:

May ilang mga epekto na maaaring maranasan sa unang mga araw habang ang iyong katawan ay hindi pa sanay sa gamot tulad ng: pagkahilo, pagkaantok, sakit ng ulo, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal, tuyong bibig o pagkabalisa. Sabihan agad ang iyong doktor kung nagkakaroon ka ng mga sumusunod na epekto habang umiinom ng gamot na ito: sakit sa dibdib, mabilis na pulso, pantal sa balat, mataas na presyon ng dugo, masakit o mahirap na pag-ihi, panginginig, kaba, problema sa pagtulog, pagkalito sa kaisipan. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi at maaaring may kasamang: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: sakit sa bato, sakit sa puso, sakit sa baga (hika, emphysema), mataas na presyon ng dugo, sobrang aktibo na teroydeo, diyabetis, glaucoma, problema sa prostata, depresyon, isang kasaysayan ng abuso sa droga, anumang mga alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gumamit ng Pedituss nang walang payo ng iyong doktor. ...