Pegademase - injection


Enzon Inc | Pegademase - injection (Medication)


Desc:

Ang Pegademase ay nagpapadami sa bilang ng mga selula sa dugo na pumipigil at lumalaban sa impeksyon (lymphocytes) sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na mapigilan ang ilang mga sangkap na pumapatay sa mga lymphocytes. Ang gamot na ito ay hindi makakatulong sa mga problema sa resistensya na dahil sa iba pang mga sanhi (AIDS, bone marrow depression). Pinapalitan ng Pegademase ang isang tiyak na likas na sangkap (enzyme na tinatawag na adenosine deaminase-ADA) na nawawala sa mga taong may SCID. Ginagamit ang Pegademase para sa paggamot ang isang tiyak na problema sa isang hindi common na namamananang problema sa resistensya (severe combined immune deficiency disease-SCID). ...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira lamang. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang isa sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o problema sa tiyan. Ang gamot na ito ay maaaring gamitin ng maraming linggo o buwan upang ito ay gumana. Ikaw ay maaaring nasa mataas na peligro ng oagkakaroon ng impeksyon kahit pa na gumagana ang gamot. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: problema sa pamumuo ng dugo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...