Pemirolast - ophthalmic


Unknown / Multiple | Pemirolast - ophthalmic (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Pemirolast para maiwasan ang pangangati ng mga mata dulot ng mga alerdyi (allergic conjunctivitis). Kilala ang gamot na ito bilang mast cell stabilizer. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbalakid sa ilang mga likas na sangkap (histamine, leukotriene) na sanhi ng mga sintomas ng alerdyi. Para mailapat ang patak sa mata, hugasan muna ang iyong mga kamay. Alisin ang mga contact lens bago ilapat ang mga patak sa mata. Maghintay ng hindi bababa sa 10 minuto pagkatapos gamitin ang gamot na ito bago ka maglagay ng contact lens. Ang gamot na ito ay ginagamit sa (mga) apektadong mata, karaniwang 4 na beses kada araw o ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang mga epekto ay: sakit ng ulo, baradong ilong, pagkasunog ng mata /kakulangan sa ginhawa, pakiramdam na parang may bagay sa loob iyong mata, o tuyong mata ay maaaring maranasan. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Humingi ng agarang atensyong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga.

...

Precaution:

Bago gamitin ang pemirolast, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap (mga preservatives tulad ng lauralkonium chloride), na maaaring maging sanhi ng mga reaksyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal. Pagkatapos ng paglapat ng gamot na ito, magiging pansamantalang malabo ang iyong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng malinaw na paningin hanggang sa natitiyak mong maaari mong maisagawa nang ligtas ang mga nasabing aktibidad. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...