Penetrex


Sanofi-Aventis | Penetrex (Medication)


Desc:

Ang Penetrex /enoxacin ay isang antibiotic na kasama sa isang grupo ng mga gamot na tinatawag na fluoroquinolones. Pumupuksa ito sa bakterya sa katawan. Ginagamit ang gamot na ito para sa paggamot ng iba't ibang mga impeksyon sa bakterya, tulad ng gonorrhea at impeksyon sa ihi. Inumin ang gamot na ito ng hindi bababa sa isang oras bago o dalawang oras pagkatapos kumain. Para sa pinakamahusay na mga resulta, uminom ng bawat dosis sa parehong pagitan ng mga agwat sa buong oras. Sinisiguro nito ang isang parehong na lebel ng gamot sa iyong dugo. Inumin ang gamot na ito 2 oras bago o 8 oras pagkatapos gumamit ng anumang mga produktong naglalaman ng calcium, aluminum, o magnesium.

...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay ang: pagduduwal at pagsusuka. Hindi gaanong karaniwan ay: sakit ng ulo, pagkahilo, kalasingan; sakit sa tiyan; vaginal moniliasis; pantal; pagbaba ng hemoglobin, pagbaba hematocrit, eosinophilia, leukocytosis, leukopenia, thrombocytosis, pagtaas ng ihi na protina, pagtaas ng alkaline phosphatase, pagtaas ng ALT (SGPT), pagtaas ng bilirubin, hyperkalemia. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: epilepsy, sakit sa bato, mga problema sa litid, mga sakit sa sistema ng nerbyos, sakit sa atay, mga problema sa daluyan ng dugo, mga alerdyi sa gamot. Mag-ingat sa pagmamaneho o paggawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto kung ang gamot na ito ay magdudulot ng pagkahilo sa iyo o magaan ang ulo. Bawasan ang pag-inom ng alkohol. Dahil ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa sikat ng araw, iwasan ang matagal na pagkakabilad sa araw. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...