Penicillin V


Unknown / Multiple | Penicillin V (Medication)


Desc:

Isang malawak na spectrum na antibiotic ang Penicillin V na pumapatay sa iba't ibang uri ng bakterya na nagdudulot ng iba't ibang mga pangkaraniwang impeksyon. Maaaring magamit ang Penicillin V upang gamutin ang mga impeksyon sa baga at daanan ng hangin, bibig at lalamunan, balat o malambot na tisyu, o tainga. Maaari din itong magamit upang ipagpatuloy ang pagbibigay lunas para sa mga impeksyon na naunang ginamot gamit ang mga iniksiyon ng benzylpenicillin. Isang antibiotic ang Penicillin V na kilala rin bilang phenoxymethylpenicillin. Ito ay maiinum bilang isang tabletas at solusyon at ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon na dulot ng bakterya. Umeepekto ang Penicillin V sa pamamagitan ng pagpigil sa kakayahan ng bakterya na bumuo ng cell walls dahil ang mga cell wall ng bakterya ay mahalaga sa kanilang kaligtasan. Pinipigilan nila ang mga pumapasok sa kanilang mga cell ng mga hindi nais na sangkap at pinipigilan ang mga nilalaman ng kanilang mga cell mula sa paglabas. Pinipinsala ng Penicillin V ang mga bono na humahawak sa dingding ng cell ng bakterya. Pinapayagan nitong lumitaw ang mga butas sa mga dingding ng cell at pinapatay ang bakterya. ...

Side Effect:

Ang mga pangkaraniwang epekto ng gamot na ito ay: pakiramdam na parang magkakasakit, pagtatae, pantal, sobrang pagtaas ng mga non-susceptible organisms tulad ng yeast Candida, na maaaring magdulot ng impeksyon tulad ng thrush. Kung sa palagay mo ay nakabuo ka ng anumang mga bagong impeksyon, sabihin sa iyong doktor ang alinman sa sa mga ito sa oras o pagkatapos ng pag-inom ng gamot na ito. Maaaring kabilang ang pangangati, pantal, lagnat o mataas na temperatura, magkasamang sakit, pamamaga ng dila, lalamunan o mukha, nahihirapan sa paghinga o pagbagsak ang mga simtomas. Itigil ang pag-inom ng gamot na ito kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito at makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko bago uminum ng penicillin V potassium kung ikaw ay alerdye sa penicillin V potassium, tartrazine – ito ay isang dilaw na pangkulay sa ilang mga naprosesong mga pagkain at gamot, o anumang iba pang mga gamot. Kung anong mga reseta at hindi gamot na gamot ang iyong iniinom ipaalam sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan, lalo na ang iba pang mga antibiotics, anticoagulants tulad ng warfarin, atenolol, aspirin o iba pang gamot na hindi nonsteroidal na anti-inflammatory tulad ng naproxen o ibuprofen, oral contraceptive, probenecid, at mga bitamina. Kung mayroon ka o mayroon kang sakit sa bato o atay, mga alerdyi, hika, sakit sa dugo, colitis, mga problema sa tiyan, o mataas na laganat ay agad na sabihin sa iyong doktor. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...