Penlac


BCM | Penlac (Medication)


Desc:

Ang Penlac /ciclopirox ay isang uri ng antifungal na gamot na pumipigil sa paglaki ng fungus. Ang gamot na ito ay para sa impeksyong fungal sa mga kuko kamay at paa, kasama na sa pagtanggal ng hindi nakakabit, mga kuko na nahawaan mula propesyonal na taga pangangalaga na madalas ay lagpas isang beses sa isang buwan. Ipahid ang Penlac sa mga kuko at balat sa tabi lamang ng mga kuko, karaniwan sa isang beses isang araw bago matulog, o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Sundin ng eksakto ang mga tinuro sa nga nakatatak para sa wastong paggamit. Iwasang maabot ito sa mata, bibig, ilong o sa loob ng puki. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ng Penlac ay: pamumula, pagkasunog ng ginagamot na bahagi ng balat o pagbabago sa hugis o kulay ng kuko. Kung alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas bihiran ngunit seryoso na masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: allergy– pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; paltos, pamamaga, o may lumalabas sa bahagi ng pinahiran. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman, lalo na ang diyabetis o pagmamanhid sa mga daliri ng kamay o paa, tulad ng diabetic neuropathy. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...