Pentamidine Inhalation


Sanofi-Aventis | Pentamidine Inhalation (Medication)


Desc:

Kabilang sa isang klase ng mga gamot ang Pentamidine na kilala bilang antiprotozoals. Umeepekto ito sa pamamagitan ng pagpatay sa organismo na dulot ng impeksyon. Ang Pentamidine na ibinigay sa pamamagitan ng paglanghap ay ginagamit upang maiwasan ang isang malubhang impeksyon sa baga o Pneumocystis pneumonia-PCP, sa mga taong may nakuha na immunodeficiency syndrome (AIDS). Ang gamot na ito ay ibinibigay ng isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan base sa payo ng iyong doktor, karaniwang minsan bawat 4 na linggo. Ang bawat paggamot ay karaniwang tumatagal ng 30 hanggang 45 minuto. Maaari ka ring bigyan ng isa pang inhaled na gamot tulad ng albuterol upang makatulong na buksan ang iyong mga daanan ng hangin bago ang bawat paggamot na may pentamidine. ...

Side Effect:

Bihira ang isang napaka-seryosong reaksiyon ng alerdyi sa gamot na ito. Ngunit kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon ng alerdyi ay humingi ng agarang medikal na atensyon, tulad ng: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Kung ang alinman sa mga bihirang ngunit malubhang epekto ay nagaganap sabihin agad sa iyong doktor: sakit ng tiyan, madaling magkapasa o dumugo, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa pag-iisip o emosyon tulad ng pagkalito, guni-guni, hindi pangkaraniwang pagbawas sa dami ng ihi, mga palatandaan ng anemia tulad ng matinding pagod, mala-bughaw na balat o kuko, mga palatandaan ng mababang presyon ng dugo tulad ng matinding pagkahilo, maputlang balat, nahimatay, atbp. Posible rng maranasan ang ubo, sakit ng tiyan, kawalan ng gana, pagduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkahilo, sakit ng ulo , nasusunog o mahapdi na pakiramdam sa lalamunan, o hindi pangkaraniwang lasa o pagkatuyo sa bibig. ...

Precaution:

Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. Posibleng magpahilo sa iyo ang gamot na ito. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Sabihin sa iyong doktor, therapist sa paghinga, o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mga pagdurugo o karamdaman sa dugo, mga problema sa paghinga tulad ng hika, diabetes, sakit sa bato, mga problema sa atay, paninigarilyo. ...