Pentasa


Ferring Pharmaceuticals | Pentasa (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Pentasa o mesalamine upang gamutin ang ulcerative colitis, isang uri ng sakit sa bituka. Hindi nito binibigyang lunas ang ulcerative colitis, ngunit maaari itong bawasan ang mga sintomas tulad ng sakit sa tiyan, pagtatae, at pagdurugo ng dumi na dulot ng pangangati o pamamaga ng colon o puwit. Isang aminosalicylate anti-inflammatory drug ang gamot na ito. Ang epekto ng gamot na ito sa pamamagitan ng pagpigil sa paggawa ng ilang mga likas na kemikal na maaaring magdulot ng sakit at pamamaga. ...

Side Effect:

Kadalasan sa mga karaniwang epekto ay tumatagal o nakakabahala kapag gumagamit ng Pentasa ay: pagtatae; sakit ng ulo; heartburn; mild abdominal discomfort; pagduduwal; nagsusuka. Humingi kaagad ng medikal na atensyon kung ang alinman sa mga matinding epekto na naganap kapag gumagamit ng Pentasa: matinding reaksiyon ng alerdyi tulad ng pantal-pantal; pangangati; hirap huminga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; dugo sa ihi; madugong pagtatae; may dugo sa suka; pagbabago sa dami ng ihi; sakit sa dibdib; maitim na ihi; lagnat, panginginig, o paulit-ulit na namamagang lalamunan; matindi o paulit-ulit na sakit ng ulo; matindi o biglaang sakit sa tiyan o cramping; biglaang paghinga; hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; naninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdye dito bago kumuha ng gamot na ito; o sa iba pang mga gamot na nagging mesalamine tulad ng sulfasalazine, olsalazine; o sa iba pang mga salicylates tulad ng aspirin; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema ang produktong ito. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mga problema sa paghinga tulad ng hika, mga problema sa bato, mga problema sa atay, mga problema sa pancreas, pamamaga ng sako sa paligid ng puso, tiyan o ulser sa bituka, mga problema sa ihi tulad ng pagbara. Maaaring maging sanhi ng pagdurugo ng tiyan ang gamot na ito. Maaaring dagdagan ang iyong panganib para ng pagdurugo sa tiyan kung araw-araw na paggamit ng alkohol, lalo na kapag kasabay ng gamot na ito. Ang gamot na ito ay katulad ng aspirin. Hindi dapat uminom ng mga gamot na nauugnay sa aspirin o aspirin (tulad ng salicylates) ang mga bata at kabataan kung mayroon silang bulutong-tubig, trangkaso, o anumang hindi na-diagnose na karamdaman, o kung nabigyan lamang sila ng isang live virus vaccine tulad ng varicella vaccine nang hindi muna kumunsulta isang doktor tungkol sa Reye's syndrome, isang bihirang ngunit malubhang karamdaman. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...