Pentobarbital - rectal suppository


Merck & Co. | Pentobarbital - rectal suppository (Medication)


Desc:

Ang Pentobarbital ay kasama sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na barbiturates na gumagana sa pamamagitan ng pagpapabagal ng aktibidad sa utak at sistemang nerbyos. Ang gamot na ito ay panandalian lamang kung ikaw ay hindi makatulog, pero ginagamit din ito bilang pang-agarang paggamot sa seizure, at upang makatulog ka kung sasailalim sa operasyon.

...

Side Effect:

Tulad ng ibang gamot, maaaring magkaroon ito ng mga epekto. Ang mga karaniwang epekto na sanhi ng Pentobarbital rectal suppository ay: problema sa memorya o konsentrasyon; kagalakan, iritable, agresibo, o pagkalito lalo na sa mga bata o mas matanda; kawalan ng balanse o koordinasyon; bangungot; pagduduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi sakit ng ulo; o pagkaantok isang araw pagkatapos ng isang dosis. Mas bihiran ngunit malubhang epekto ay: isang reaksyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; pagkalito, guni-guni; mahina o mababaw ang paghinga; mabagal ang ritmo ng puso, mahina ang pulso; o pakiramdam na maaari kang mahimatay. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: problema sa atay, karamdaman sa dugo tulad ng porphyria, o hika. Ang Pentobarbital rectal suppository ay maaaring maging sanhi ng pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. ...