Peppermint oil - oral


Stiefel Laboratories | Peppermint oil - oral (Medication)


Desc:

Ginamit ang langis ng Peppermint oil para sa mga karamdaman sa tiyan o bituka tulad ng balisang tiyan, cramps, irritable bowel syndrome -IBS. Hindi dapat gamitin ng produktong ito sa mga batang mas bata sa 8 taon. Ang ilang mga produktong suplemento ng herbal o diyeta ay natagpuan na naglalaman ng posibleng mapanganib na mga impurities o additives. Suriin kasama ang parmasyutiko para sa higit pang mga detalye tungkol sa tatak na iyong ginagamit. Inumin ang produktong ito ayon sa itinuro. Sundin ang lahat ng direksyon at babala sa package ng produkto. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado sa anuman sa impormasyon. Lunukin ang kapsula ng buo. Huwag durugin, nguyain, o buksan ang mgakapsul. Humingi ng agarang medikal na atensiyon kung ang iyong kondisyon ay nagpatuloy o lumala, o kung sa palagay mo ay mayroon kang isang seryosong problemang medikal. ...

Side Effect:

Posibleng maranasan ang pagduduwal, pagsusuka, o heartburn. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Kung anuman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nagaganap ay sabihin agad sa iyong doktor: sakit ng ulo, pamumula, pangangati ng bibig, sugat, matinding sakit sa tiyan o sikmura. Bihira lang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa produktong ito. Gayunpaman, kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga, humingi ng agarang medikal na atensyon. Hindi ito isang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminum ng peppermint oil, kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring magdulot ng mga reaksiyon ng alerdyi o iba pang mga problema. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na problema sa kalusugan, bago gamitin ang produktong ito: heartburn o gastroesophageal reflux disease-GERD, ulser, sakit sa atay, sakit sa gallbladder, pagbara sa duct ng apdo. Ang mga likidong anyo ng produktong ito ay maaaring maglaman ng asukal at/o alkohol. Pinapayuhan ang pag-iingat kung mayroon kang diabetes, pag-asa sa alkohol, o sakit sa atay. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa ligtas na paggamit ng produktong ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...