Perflutren lipid microsphere suspension - inject


Teva Pharmaceutical Industries | Perflutren lipid microsphere suspension - inject (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ginagamit bago ang ibang mga medikal na pagsusuri sa puso (Echocardiograms) upang makatulong sa pagsusuri ng mga problema sa puso. Ang Perflutren ay tumutulonv sa mga doktor para ng makita ang mga problema sa puso at makakatulong na linawin ang mga resulta ng mga naunang pagsusuri. Itusok ng diretso sa ugat ang gamot na ito (IV bolus) o bigyan ng higit sa 5 hanggang 15 minuto (pagsasalin ng IV) sa isang solusyon ng asin na karaniwang ginagawa bago ang medikal na pagsusubok; o gamitin tulad ng itinuro ng doktor.

...

Side Effect:

Maaaring mangyari ang sakit ng ulo, pagduduwal, o pag-iinit. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihan ang iyong doktor. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga seryosong epekto ay nararanasan: sakit sa likod, pamumula /pamamaga /pangangati sa bahagi ng iniksyon, sakit sa dibdib. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto ay nararanasan: hindi regular na tibok ng puso, lagnat, sakit sa kasukasuan, matulis na pakiramdam o pagmamanhid ng mga kamay /paa, sakit sa tiyan, pagsusuka, problema sa paningin o sa pandinig, pasa. Ang isang reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay maaaring hindi mangyari, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nararanasan ito. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pagkahilo, pamamaga, problema sa paghinga. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi kasama sa itaas, makipag-ugnay sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: iba pang mga problema sa puso (mga depekto simula pagkabata /congenital, pulmonary hypertension), nakaraang pagsailalim sa mga pamamaraan sa puso (paglalagay ng cardiac shunt), mga problema sa baga (COPD o emphysema), mga alerdyi (lalo na sa mga fluorocarbons propellants). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...