Acetaminophen


Otsuka Pharmaceutical Co. | Acetaminophen (Medication)


Desc:

Ang Acetaminophen ay ginagamit sa paggamot ng katamtamang sakitna nararamdaman at kapaligiran na may iba't ibang mga lokasyon:sakit ng ulo (kabilang ang Migraine), Arthralgia( sakit sa mga kasukasuan), sakit sa likod, sakit ng ngipin, namamagang lalamunan, sakit matapos mabakunahan, dysmenorrhea (sakit sa puson). Angpaggamot sa lagnat ay gumagamit din ng Acetaminophen. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ng pag-inom ng paracetamol ay bihira ngunit maaaring mangyari tulad ng pantal at iba pang mga reaksiyong alerdyi. Maynaiulat na Sangvine Dyscrasias tulad ng Thrombocytopenia o Agranulocytosis. Ang pinaka-seryosong epekto nito ay ang pinsala sa atay dahil sa matataas na dosis, talamak na paggamit o magkasabay na paggamit nito sa alkohol o iba pang mga gamot na nakakasira din sa atay. Ang talamak na paggamit ng alkohol ay maaari ring makaragdag sa panganib ng pagdurugo ng tiyan. Ang gamot na ito ay karaniwang walang mga epekto. Kung mayroon kang anumang mga hindi pangkaraniwang nararamdaman, makipag-ugnay kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Maraming mga taong gumagamit ng gamot na ito ay walang masyadong malubhang epektong nararamdaman. Kung wala kang problema sa atay, ang pinakamataas na dosis ng Acetaminophen para sa mga matatanda ay 4 gramo bawat araw (4000 milligrams). Ang pinakamataas na dosis ng Acetaminophen para sa mga bata ay batay sa edad at timbang (suriin ang pakete ng produkto para sa mga detalye). Ang pag-inom ng higit sa pinakamataas na pang-araw-araw na halaga ay maaaring maging sanhi ng malubhang (posibleng nakamamatay) pinsala sa atay. Bagamat bihira ang mga reaksiyong alerdyi, makakuha ka agad ng tulong medikal kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang ang:pagpapantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), malubhang pagkahilo, problema sa paghinga. Ilan lamang ang mga ito sa listahan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Huwag uminom ng gamot na ito nang walang payo o gabay ng iyongdoctor, kung ikaw ay nagkaroon ka ngsakit sa atay dulot ng alcohol (cirrhosis) o kung uminom ka ng higit sa 3 alak bawat araw. Ang pag-inom ng alkohol ay dapat iwasan dahil maaari nitong madagdagan ang panganib sa pagkapinsala sa iyong atay habang umiinom ng Acetaminophen. Hindi mo dapat gamutin ang iyong sarili para sa isang lagnat ng higit pa sa tatlong araw o sakit na nararamdaman na higit pa sa sampung araw. Maaari kang magkaroon ng isang malubhang problema na nangangailangan ng medikal na atensyon. Gayundin, makipag-ugnayansa iyong doktor kung ang iyong sakit o lagnat ay lumala o kung ang pamamaga ay naroroon. Ang Acetaminophen ay maaaring dagdagan ang panganib ng mga taong may malubhang problema sa kakulangan ng G6PD (isang maliit na halaga ng isang enzyme sa katawan). Kung mayroon kang kakulangan sa G6PD, huwag uminom ng gamot na ito nang walang pag-apruba ng iyong doctor. Ang ilang mga tao na allergic sa Salicylates (tulad ng Aspirin) ay maaaring maging alerdyi sa Acetaminophen. Gayunpaman, maraming mga tao na may katulad na mga alerdyi ay maaaring uminom ng Acetaminophen nang walang anumang mga problema. Ito ay ligtas na gamitin o inumin habang ikaw ay buntis o sa panahon ng pagbubuntis. Ang Acetaminophen ay dumadaan sa gatas ng Ina. Gayunpaman, sa pangkalahatan ito ayitinuturing na ligtas para sa mga babaeng nagpapasuso at sa kanilang mga sanggol. ...