Phenergan Codeine


Wyeth | Phenergan Codeine (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Phenergan Codeine o promethazine at codeine na gamot upang gamutin ang mga sintomas na dulot ng karaniwang sipon, trangkaso, alerdyi, o iba pang mga sakit sa paghinga tulad ng sinusitis at brongkitis. ...

Side Effect:

Humingi ng agarang medikal na atensyon kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto aynaranasan, tulad ng: maitim na ihi, madaling pasa o pagdurugo, mabagal na tibok ng puso, patuloy na pagduduwal o pagsusuka, matinding sakit sa tiyan, naninilaw na mga mata o balat. Kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na naganap ay sabihin agad sa iyong doctor tulad ng: involuntary behaviors/movements tulad halimbawa ng nakatitig sa itaas, pag-ikot ng leeg, paggalaw ng dila, mga pagbabago sa kaisipan o emosyon tulad halimbawa ng pagkalito, guni-guni, pag-ring sa tainga, panginginig, mabagal o mababaw na paghinga, problema sa pag-ihi, panghihina. Maaaring mangyari pagka-antok, pagkahilo, sakit ng ulo, malabo ang paningin, pagkabalisa ng tiyan, pagduwal, paninigas ng dumi, sobrang pagpapawis, o tuyong bibig. ...

Precaution:

Maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw ng gamot na ito. Iwasan ang matagal na pagkakabilad sa araw, mga tanning booth, at sunlamp. Gumamit ng sunscreen at magsuot ng damit na proteksiyon kapag nasa labas. Maaaring madulot ng pagkahilo o pag-aantok ang gamot na ito. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mga problema sa tiyan kabilang ang sobrang tigas ng dumi, ileus, pancreatitis, problema sa adrenal gland, mga problema sa dugo o immune system, mga karamdaman sa utak kabilang ang seizure, pinsala sa ulo, tumor, , increased intracranial pressure, mga problema sa paghinga tulad ng hika at empysema, diabetes, glaucoma, mga problema sa puso, atbp. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...