Phenobarbital


Zandu Pharmaceuticals | Phenobarbital (Medication)


Desc:

Isang barbiturate ang Phenobarbital, na ginagamit upang gamutin ang ilang mga uri ng seizures. Ginagamit din ito para na pangpakalma. Ang Phenobarbital ay maaaring maging habit-forming. Maaari kang maging toleant sa gamot na ito at ituloy ang gamot na ito upang makamit ang parehong epekto. Maaari kang maging dependent sa iyong pisikal at sikolohikal sa patuloy na paggamit. Huwag kailanman dagdagan ang dami ng phenobarbital na iniinum nang hindi nagpapasuri sa iyong doktor. ...

Side Effect:

Maaaring kabilang sa pinaka-karaniwang mga epekto ng gamot na ito ay ang: mga reaksyon sa alerdyi, pagka-antok, sakit ng ulo, pagkapagod, pagduwal, labis na pagkahilo, pagkakatulog, pinabagal o naantala ang paghinga, pagkahilo, pagsusuka. Ang mga barbiturates tulad ng phenobarbital ay maaaring makapinsala sa iyong hindi pa isinisilang na sanggol. Ipaalam kaagad sa iyong doctor kung ikaw ay buntis o plano na maging buntis. Ang Phenobarbital ay sumasama sa gatas ng ina. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa kung dapat mong ihinto ang pagpapasuso habang kumukuha ng gamot na ito. Kung napalampas mo ang isang dosis ng phenobarbital, inumin ito sa lalong madaling matandaan mo. Kung halos oras na para sa iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas mo at bumalik sa iyong regular na iskedyul ng pag-inum. Huwag pagsabayin ang dalawang. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring magdulot ng mga reaksiyon ng alerdyi o iba pang mga problema. Para sa higit pang mga detalye ay kausapin ang iyong parmasyutiko. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: ilang mga problema sa hormon o sakit sa adrenal tulad ng Addison’s disease, mga problema sa atay, mga problema sa bato, sakit sa baga, mga karamdaman sa pag-iisip o emosyon tulad ng pagkalungkot, pag-iisip ng pagpapakamatay, kasaysayan ng pang-aabuso sa alkohol, personal o kasaysayan ng pamilya ng isang tiyak na karamdaman sa dugo. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...