Phensuximide - oral


Warner Chilcott | Phensuximide - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Phensuximide para sa paggamot ang epilepsy at iba pang mga karamdaman sa seizure. Inumin ang gamot na ito sa eksaktong paraan tulad ng inireseta. Subukang inumin ito ng sabay sa kada araw para masanay ka na gawin ito. Maaari itong inumin na mayroong pagkain o gatas kung nangyari ang sakit sa tiyan. Huwag ihinto ang pag-inom ng gamot na ito o baguhin ang iyong dosis ng hindi muna komunsulta sa iyong doktor. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari sa unang mga araw habang ang iyong katawan ay hindi pa sanay sa gamot tulad ng: hindi pagkatunaw ng pagkain, pagbabago ng gana sa pagkain, pagduduwal, sakit ng ulo, kahirapan sa pagtulog, pagkapagod o panghihina. Ang mga pagbabago sa pakiramdam, nerbyos, pagnipis o pagdidilim ng pinong buhok sa katawan, sinok, pagkaantok, pagkahilo, o kawalan ng koordinasyon ay maaari ding maganap. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o naging nakakaabala, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Sabihan ang iyong doktor kung nagkakaroon ka: madaling pasa o pagdurugo, pantal sa balat, malabo ang paningin, lagnat, namamagang lalamunan, labis na pagkaantok o pagkahilo, sakit sa kasukasuan, pagbabago ng pag-uugali, pagkalumbay, seizure. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga karamdaman sa dugo. Ginagawa ang mga pagsusuri sa isang laboratoryo ng iba-ibang panahon para matingnan ang mga epekton nito. Ang gamot na ito ay maaaring gawing kulay rosas ang iyong ihi o sobrang pula na kulay. Huwag maalarma. Ito ay pansamantalang epekto lamang na titigil kapag hindi na ipinagpatuloy ang gamot. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang: mga problema sa atay, sakit sa bato, sakit sa dugo, anumang mga alerdyi. Dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkaantok, pagkahilo o malabo na paningin, maging maingat sa paggamit ng mga makinarya sa pagpapatakbo at limitahan ang pag-inom ng mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...