Phentermine


Gate Pharmaceuticals | Phentermine (Medication)


Desc:

Ang Phentermine hydrochloride ay ginawa upang ma-manage ang labis-labis na katabaan na karagdagan sa isang paraan ng pagbawas ng timbang batay at calories. Iwasan ang pag-inum ng gamot na ito tuwing gabing-gabi na dahil sa posibilidad na magresulta ng hindi pagkakatulog. Ang pag-inum ng isang kapsula araw-araw ay napag-alaman na makakaranas ng pagkawala ng gana sa pagkain sa loob labindalawa hanggang labing apat na oras. Ang limitadong epekto ng mga ahente ng klase ng gamot na ito ay dapat sukatin laban sa mga posibleng kadahilanan sa peligro na makukuha sa kanilang paggamit. ...

Side Effect:

Mga posibleng maransan ay ang pagkatuyo ng bibig, hindi kanais-nais na lasa, pagtatae, paninigas ng dumi, iba pang mga kaguluhan sa gastrointestinal, labis na pagpapasigla, hindi mapakali, pagkahilo, hindi pagkakatulog, euphoria, dysphoria, panginginig, sakit ng ulo; bihirang psychotic episodes sa inirekumendang dosis, palpitation, tachycardia, pagtaas ng presyon ng dugo, kawalan ng lakas, pagbabago ng libido, urticaria. Ang kasabay na paggamit ng alkohol na may phentermine hydrochloride ay maaaring magresulta sa isang masamang reaksyon sa gamot. ...

Precaution:

Ang pinakamababang dosis ng gamot ay dapat na inireseta o ibigay upang malimitahan ang posibilidad ng labis na dosis. Ang mga nangangailangan ng insulin sa may mga diabetes mellitus ay maaaring mabago na nauugnay sa paggamit ng phentermine hydrochloride at ang kasabay na dietary regimen. Dapat na mag-ingat sa pagreseta ng phentermine hydrochloride para sa mga pasyente na kahit ma hindi masyadong mataas ang dugo. Ang Phentermine hydrochloride ay maaaring bawasan ang epekto ng guanethidine. ...