Phenylbutazone


Unknown / Multiple | Phenylbutazone (Medication)


Desc:

Isang gamot ang Phenylbutazone na ginagamit upang gamutin ang lagnat at sakit at pamamaga sa buong katawan. Maaari din itong magamit upang gamutin ang menstrual cramp at arthritis. Ang gamot na ito ay karaniwang para sa panandaliang paggamit lamang. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto na nauugnay sa phenylbutazone ay ang mga gastrointestinal na epekto. Kabilang dito ang mahapding tiyan, sakit ng tiyan, ulserasyon, cramping, pagkabalisa ng tiyan, pamamaga ng lining ng tiyan (gastritis) at pagdurugo ng gastrointestinal. Ang iba pang mga karaniwang epekto ay ang pagkalason sa atay, mga itim na dumi at pagkasira ng bato. Ang mga ulser ay maaaring mangyari nang walang anumang sakit sa tiyan. Pagkawala ng gana sa pagkain, bloating, paninigas ng dumi at pagtatae ay maaari ding mangyari habang kumukuha ng gamot na ito. Kasama sa mga simtomas ang mga pantal sa balat, matinding pamamaga, matinding pagkahilo, mga itim na dumi, patuloy na pananakit ng tiyan at pagsusuka na parang mga bakuran ng kape. Ang iba pang mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi ay ang pangangati, sakit sa dibdib at paghinga. Ang mga pasyente na nakararanas ng isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, ang ilang mga tao ay maaaring at dapat silang humingi ng agarang medikal na atensyon. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagdurugo ng tiyan. Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal lalo na sa: sakit sa atay o bato, mga karamdaman sa dugo, ulser, sakit sa puso, paggamit ng alak, mataas na presyon ng dugo, sakit sa mata, hika, mga ilong polyp, anumang alerdyi - lalo na ang aspirin / NSAID na allergy (hal. ibuprofen, celecoxib). Mag-ingat kapag gumaganap ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto. Limitahan ang pag-inom ng alak dahil maaari nitong mapaigting ang antok na epekto ng gamot na ito. Ang pang-araw-araw na paggamit ng alkohol, lalo na kapag isinama sa gamot na ito, ay maaaring dagdagan ang iyong panganib para sa pagdurugo ng tiyan. Sumangguni sa iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon. Huwag kumuha ng aspirin nang hindi kumukunsulta sa iyong doktor. Suriin ang mga sangkap ng anumang gamot na hindi inireseta na maaari mong inumin dahil maraming mga formula sa ubo-at-sipon na naglalaman ng aspirin. Madalas, ang gamot na ito ay maaaring dagdagan ang pagkasensitibo ng balat sa sikat ng araw. Iwasan ang matagal na pagkakalantad sa araw, magsuot ng damit na proteksiyon at gumamit ng sunscreen. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...