Phenylephrine


Boehringer Ingelheim | Phenylephrine (Medication)


Desc:

Kabilang sa isang klase ng gamot na tinatawag na simpathomimetics ang Phenylephrine. Umeepekto ang Phenylephrine sa pamamagitan ng pagtulong sa mga daluyan ng dugo na lumiliit at makitid, na nagpapataas ng arterial pressure. Ginagamit ang gamot na ito sa paggamot ng napakababang presyon ng dugo na sanhi ng mga problema sa sirkulasyon, sa panahon ng spinal anaesthsia o ng gamot na ginagamit sa paggamot ng altapresyon. Ang Phenylephrine ay binibigyan ng isang iniksiyon sa isang ugat (IV), sa isang kalamnan (IM) o sa ilalim ng balat (SC), ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, na itinuro. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Maaari din itong magamit para sa masakit, matagal na pagtayo sa mga lalaki (priapism). ...

Side Effect:

Ang Phenylephrine ay maaaring maging sanhi ng matinding epekto kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, tulad ng: isang reaksiyon ng alerdyi tulad ng pantal, pangangati, paghihirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; sakit sa dibdib, mabilis, mabagal o hindi regular na tibok ng puso, pagkahilo, pagbabago sa pag-iisip o pag-uugali, paniniguro, panginginig, o pamamanhid ng mga kamay o paa, sakit o pamumula sa lugar ng pag-iiniksyon. Humingi kaagad ng tulong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga ito. Ang pinaka-karaniwang at hindi gaanong seryosong mga epekto na posibleng maransan ay: sakit ng ulo, pagduwal, o pagsusuka. Tawagan ang iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: matinding presyon ng dugo, sakit sa puso o daluyan ng dugo, pamumuo ng dugo, hika, sakit sa atay, mga problema sa bituka, sakit sa teroydeo (hyperthyroidism) . Dahil ang Phenylephrine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...