Phisohex


Sanofi-Aventis | Phisohex (Medication)


Desc:

Ang Phisohex /hexachlorophene ay binibigay para sa paggamit bilang isang surgical scrub at isang bacteriostatic skin cleaner. Maaari din itong magamit upang makontrol ang isang pag-usbong ng isang gram-positive na impeksyon kung hindi man matagumpay ang iba pang mga pamamaraan sa pagkontrol sa impeksyon. Gamitin lamang ito kung kinakailangan para sa pagkontrol ng impeksyon.

...

Side Effect:

Ang mga hindi kanais-nais na reaksyon sa Phisohex ay maaaring may kasamang dermatitis at photosensitivity. Ang pagiging sensitibo sa hexachlorophene ay bihira; gayunpaman, ang mga taong mayroong photoallergy sa mga katulad na compound ay maaari ding maging sensitibo sa hexachlorophene. Para sa mga taong may labis na pagkasensitibo ng balat, ang paggamit ng PHisoHex (hexachlorophene) ay maaaring minsan ay maging sanhi ng isang reaksyon tulad ng pamumula at /o banayad na pamamalat o pagkatuyo, lalo na kung may kombinasyon ito ng mekanikal na kadahilan tulad ng labis na pagkuskos o pagkakalantad sa init o lamig. ...

Precaution:

Iwasan ang hindi sadyang maipasok ang Phisohex sa mga mata. Kung nangyayari man na naipasok ito, agad na banlawan ng maraming tubig. Para malaman kung saan ang iritasyon sa mata, ang aplikasyon sa ulo at periorbital na bahagi ng balat ay dapat na gawin lamang sa mga pasyenteng tumutugon sa unanesthetized ng mga mata. Ang Phisohex ay inilaan para sa panlabas na paggamit lamang. Kung nalunok ito, ang Phisohex ay nakakasama, lalo na sa mga sanggol at bata. Ang gamot na ito ay hindi dapat ibuhos sa mga pangsukat tulad ng tasa, bote ng gamot, o mga katulad na lalagyan dahil maaaring mapagkamalang formula ng sanggol o iba pang mga gamot. ...