Phospholine Iodide


Wyeth | Phospholine Iodide (Medication)


Desc:

Ginagamit ang phospholine Iodide o echothiophate iodide ophthalmic upang gamutin ang glaucoma at ilang mga karamdaman sa mata na may kinalaman sa ginhawa ng mata. Gamitin ang mga patak ng mata na ito nang eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor. Kung gumagamit ka ng mga contact lens, alisin ang mga ito bago gamitin ang Phospholine Iodide, at maghintay ng kahit 15 minuto bago ibalik ang mga ito. Sundin ang tagubilin sa tatak para sa wastong paggamit. ...

Side Effect:

Ang mga kadalasang epekto ay maaaring maging sanhi ng Phospholine Iodide: pagkasunog, mahapdi, pula, o pagngangalit ng mga mata; twitches ng kalamnan ng takipmata; sakit ng ulo o kilay; o nabawasan ang paningin sa mahinang ilaw. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mga mas seryosong epekto ay nangangailangan ng pangangalagang medikal kaagad kapag napansin mo sila. Maaari silang maging isang reaksiyon ng alerdyi tulad ng igsi ng paghinga; pamamaga ng labi, mukha, o dila; o pantal; sakit sa tiyan o pagtatae; pagtutubig bibig; labis na pagpapawis; kawalan ng pagpipigil sa ihi kalamnan kahinaan; hirap huminga; o isang iregular na pintig ng puso. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot sabihin sa iyong doktor at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: anumang sakit sa retina; pagpalya ng puso; mataas o mababang presyon ng dugo, naaksidente sa puso, hika, ulser sa tiyan o sakit sa tiyan, epilepsy, hyperthyroidism, pagbara sa urinary tract o paghihirap na umihi, o sakit na Parkinson. Dahil ang Phospholine Iodide ay maaaring makaapekto sa iyong paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong magagawa mong ligtas ang aktibidad na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...