Physostigmine - ophthalmic solution


Merck & Co. | Physostigmine - ophthalmic solution (Medication)


Desc:

Ang Physostigmine ay nagbabawas ng presyon sa mata. Ginagamit ito upang gamutin ang ilang mga uri ng glaucoma. Hugasan muna ang mga kamay bago maglapat ang mga patak ng mata. Mag-ingat na huwag mahawakan ang dropper o hayaang malapat ito sa parte ng iyong mata upang maiwasan ang kontaminasyon. Ikiling ang iyong ulo, tumingin nang paitaas at ibuka ang ibabang talukap ng mata upang makagawa ng isang lagayan. Ilagay ang dropper nang direkta sa mata at patakan ayon sa iniresetang bilang ng mga patak. ...

Side Effect:

Posibleng maransan sa unang gamit ang sakit ng ulo, sakit ng kilay, o pansamantalang pagkasunog o hapdi. Ang mga epektong ito ay dapat mawala habang inaayos ng iyong katawan ang gamot. Ang paningin ay maaaring pansamantalang malabo o hindi matatag pagkatapos maglapat ng mga patak ng mata. Mag-ingat kung nagmamaneho o gumaganap ng mga tungkulin na nangangailangan ng malinaw na paningin. Maaaring magdulot ang gamot na ito ng mga problema sa paningin sa hindi magandang ilaw. Lalong mag-ingat kapag nagmamaneho sa gabi. Makipag-ugnay sa iyong doktor kung ang malabo na paningin ay nagpatuloy ng higit sa maraming oras sa umaga pagkatapos ng paggamit ng oras ng pagtulog. Abisuhan ang iyong doktor kung nagkakaroon ka: mga pagbabago sa paningin, sakit sa mata, paghihirap sa paghinga, pagdaragdag ng pawis, pagdaragdag ng laway, pagdaragdag ng pag-ihi, pagduwal, pagsusuka, pagtatae, isang hindi regular na tibok ng puso. Makipag-ugnay sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito, kung mayroon ka: iba pang mga problema sa mata, hika, sakit sa bituka, ulser, mababa o mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, isang sobrang aktibo na thyroid gland, mga seizure, sakit na Parkinson’s disease, isang sagabal sa urinary tract . Sabihin sa doktor o dentista na ginagamit mo ang gamot na ito bago mag-opera na gagamitan ng general anesthesia. Huwag payagan ang iba na gumamit ng gamot na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...