Pinaverium - oral


Pfizer | Pinaverium - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Pinaverium upang gamutin ang irritable bowel problems sa bituka at iba pang mga karamdaman sa bituka. Inumin ang gamot na ito isa hanggang dalawang tabletas ng tatlong beses sa isang araw kasabay ng isang basong tubig at may laman ang tiyan ayon s itinuro na iyong doktor. Huwag inumin ang tablet habang nakahiga o bago ang oras ng pagtulog. Ang haba ng paggamot ay nakasalalay sa kondisyong ginagamot. Huwag simulan o ihinto ang anumang gamot nang walang pag-apruba ng doktor o parmasyutiko. Sabihin sa iyong doktor ang lahat ng hindi iniresetang gamot at reseta na gamot na maaari mong gamitin. ...

Side Effect:

Sa kabuoan ito ay hindi madalas at medyo banayad ang epekto. Sakit ng tiyan, pagduduwal, paninigas ng dumi o pagtatae, heartburn, sakit ng ulo, tuyong bibig, madalas na pagkaantok, pagkahilo at pantal sa balat. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung magpapatuloy o lumala ito. Hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnay sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang iba pang mga epekto. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor bago kumuha ng gamot na ito, ang iyong buong kasaysayan ng medikal, kabilang ang: anumang mga alerdyi lalo na sa ibang mga gamot. Limitahan ang pag-inom ng alkohol, dahil maaari nitong dagdagan ang pagkaantok na epekto ng gamot na ito. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag nagsasagawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto sa isip hanggang alam mo ang buong epekto ng gamot na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...