Pirenzepine - oral


Unknown / Multiple | Pirenzepine - oral (Medication)


Desc:

Isang antimuscarinic agent ang Pirenzepine na pumipigil sa gastric secretion sa mas mababang dosis kaysa sa kinakailangang makaapekto sa paggalaw ng gastrointestinal, salivary, central nerve system, cardiovascular, ocular, at urinary function. Nagbibigay ito ng kagalinga sa mga ulser na duodenal at dahil sa pagkilos na cytoprotective na ito ay nakakatulong sa pag-iwas sa paulit-ulit na duodenal ulser. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga masamang epekto ng gamot na ito ay: tuyong bibig, malabo ang paningin, pagkahilo, pagkahilo, pagduwal o pagkawala ng gana sa pagkain ay posibleng mangyari sa mga unang ilang araw habang nag-aadjust ang iyong katawan sa gamot. Naiulat din ang heartburn, pagtatae, paninigas ng dumi, mapait na lasa, nabawasan ang kakayahang sekswal o pagnanasa, masamang hininga at pamamaga. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o naging nakakaabala. Kung nagkakaroon ka ng mga sumusunod ay abisuhan ang iyong doctor tulad ng: isang mabilis na tibok ng puso, sakit sa dibdib, pantal sa balat, kahirapan sa pag-ihi, pagkalito, pagpapawis, pagbabago ng paningin. ...

Precaution:

Kung mayroon kang isang kasaysayan ng mga sumusunod ay agad na sabihin sa iyong doctor tulad ng: glaucoma, problema sa prosteyt, sakit sa puso, mga alerdyi. Upang maiwasan ang pagkahilo at lightheadedness kapag tumatayo mula sa isang pwesto o nakahiga posisyon, dahan-dahang bumangon. Gumamit ng pag-iingat sa mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto kung ang dulot ng gamot na ito iyo ay ang pakiramdam na inaantok o nahihilo. Iwasan ang pag-inom ng mga inuming nakalalasing na magpapalubha sa mga gamot na pampakalma. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...