Piroxicam


Panacea Biotec Ltd | Piroxicam (Medication)


Desc:

Kabilang sa isang pangkat ng mga gamot ang Piroxicam na kilala bilang nonsteroidal anti-inflammatory na gamot (NSAID) na ang epekto ay sa pamamagitan ng pagpapababa ng lagnat, sakit, at pamamaga sa katawan. Ginagamit ang Piroxicam upang mabawasan ang mga sintomas tulad ng sakit, pamamaga, at magkasanib na paninigas na dulot ng iba't ibang anyo ng sakit sa buto tulad ng rheumatoid arthritis o osteoarthritis. Ito ay isang gamot na nirereseta lamang at dapat inumin na may laman ang tiyan, kadalasan isang beses sa isang araw, o base sa itinuro ng iyong doktor. Nakabatay ang dosis sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. Huwag humiga ng hindi bababa sa 10 minuto pagkatapos inumin ng gamot na ito. ...

Side Effect:

Maaaring mangyari ang mga epekto tulad ng anumang gamot. Karamihan sa mga karaniwang, maaaring maging sanhi ng: mapataob na tiyan, banayad na heartburn o sakit sa tiyan, pagtatae, paninigas ng dumi bloating, gas; pagkahilo, sakit ng ulo, nerbiyos; pangangati ng balat o pantal; malabong paningin; o tumunog sa iyong tainga. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Mas bihirang, ngunit seryosong masamang reaksyon, kasama ang: isang allergy - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; sakit sa dibdib, panghihina, igsi ng paghinga, mahinang pagsasalita, mga problema sa paningin o balanse; itim, madugo, o mataray na mga bangkito; pag-ubo ng dugo o pagsusuka na parang kape sa kape; pamamaga o mabilis na pagtaas ng timbang; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o hindi man; pagduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, maitim na ihi, mga dumi ng kulay na putik, pamumutla ng balat o mga mata; lagnat, namamagang lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding pamumula, pagbabalat, at pulang pantal sa balat; pasa, matinding tingling, pamamanhid, sakit, panghihina ng kalamnan; o lagnat, sakit ng ulo, paninigas ng leeg, panginginig, nadagdagan ang pagiging sensitibo sa ilaw, mga lilang spot sa balat, at pag-agaw. Humingi kaagad ng tulong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga ito. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang mga sumusunod na kundisyon ay sabihin sa iyong doctor tulad ng: hika, mga karamdaman sa dugo tulad ng anemia, mga problema sa pagdurugo o pamumuo, polyps nasal, sakit sa puso tulad ng congestive heart failure, o nakaraan lang na atake sa puso, mataas na presyon ng dugo, sakit sa bato o atay, pagkatuyot, stroke, lalamunan, tiyan, o mga problema sa bituka tulad ng pagdurugo, heartburn, o ulser. Dahil ang Piroxicam ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Iwasan din ang paggamit ng mga inuming alkohol. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...