Plasbumin


Bayer Schering Pharma AG | Plasbumin (Medication)


Desc:

Ang plasbumin /albumin ay ginawa ng atay at isang itong naturally occuring na protina na matatagpuan sa plasma (likido na nagdadala ng mga selula ng dugo). Tumutulong ito sa paghahatid ng dami ng mga sangkap sa katawan (bilirubin) sa pamamagitan ng pagkapit nito sa daloy ng dugo.

...

Side Effect:

Walang namang karaniwang epekto ang naiulat na naitala sa Plasbumin. Humingi kaagad ng atensyong medikal kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay nararanasan kapag gumagamit ng Plasbumin: malubhang reaksyong alerdyi (pantal; hives; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); pagbabago sa ritmo ng puso o paghinga; panginginig; pagkalito; labis paglalawat; hinihimatay; lagnat; sakit ng ulo; pagduduwal; pagsusuka; kahinaan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang iba pang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...