Plexion TS


Medicis | Plexion TS (Medication)


Desc:

Ang Plexion TS o sodium sulfacetamide, na kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang sulfa antibiotics at umeepekto sa pamamagitan ng pagpatay sa ilang mga bakterya sa balat na maaaring maging magdulot ng mga tigyawat. Ginagamit ang gamot na ito sa paggamot ng mga kondisyon ng balat tulad ngtigyawat, rosacea, at seborrheic dermatitis. Ang Plexion TS ay isang pampahid sa balat na dapat ilapat mula sa malinis at tuyong apektadong mga lugar ng balat, karaniwang 1 hanggang 3 beses sa isang araw, o base sa itinuro ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Iwasan itong mailapat sa mga mata, sa loob ng ilong at bibig, mga labi, at mga lugar kung saan ang balat ay may pinsala. ...

Side Effect:

Maaaring maging sanhi ng Plexion TS karamihan sa mga karaniwang epekto ay: pamumula, pangangati, pamamaga, pagbabalat-balat, init, pagkagat, pagkasunog, o pangangati ng lugar na ginagamot. Tawagan ang iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala. Ang mga malulubhang masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang alerdyi kabilang ang pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; paulit-ulit na pagduwal, pagsusuka, panghihina, pagkapagod, tiyan o sakit ng tiyan, naninilaw na mga mata o balat, kawalan ng gana, maitim na ihi, masakit o namamagang mga kasukasuan, lagnat, bagong ubo, madaling pagdurugo o pasa, biglaang panghihina, maputlang balat, mabilis na paghinga. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot sabihin sa iyong doktor at kung mayroon ka o mayroon kang anumang karamdaman, lalo na ang mga problema sa bato, o iba pang kondisyon sa balat tulad ng bukas, nasira, nasunog, o nahawaang balat. Kumunsulta sa iyong doktor bago gamitin ang Plexion TS sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...