Podofilox - topical solution


Paddock Laboratories | Podofilox - topical solution (Medication)


Desc:

Kabilang sa isang pangkat ng mga gamot ang Podofilox na tinatawag na antimitotics. Ginagamit ang gamot na ito upang alisin ang ilang mga uri ng warts sa labas ng balat ng mga sa maselang bahagi ng katawan o ari. Ang epekto ng Podofilox-topical solution ay sa pamamagitan ng pagpugil sa paglago o paglaki ng kulugo. Ilapat ang Podofilox - topical solution na ito sa mga kulugo lamang, huwag gamitin ito sa loob ng puwit, ari, o mga daanan ng ihi sa loob ng ari ng lalaki o ang vulva para sa babae. Gamitin ang Podofilox karaniwang dalawang beses sa isang araw, o base sa direksyon ng iyong doktor. Ingatang hindi mailapat ang gamot na ito sa mga mata, ilong o bibig, sa malusog na balat, o sa iba pang mga lugar na nabanggit kanina. ...

Side Effect:

Kadalasan, maaaring maging sanhi ang Podofilox - topical solution ng pamumula, pangangati, pagkasunog, at sakit sa lugar na ginagamot. Itigil ang paggamit ng gamot na ito at tawagan ang iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay mananatili o lumala, o kung dumudugo, matinding pamamaga, o matinding sakit na nangyari. Ang Podofilox-topical solution ay maayos at ligtas para sa karamihan ng mga tao. Bagaman hindi maging sanhi ng matinding masamang reaksyon, bihira, maaari itong maging sanhi ng isang allergy. Agad na humingi ng pangangalagang medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas: pantal, pangangati, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: nasugatan, inis, o namamagang balat sa paligid ng lugar na ginagamot. Sanhi ng human papillomavirus ang mga genital warts, at hindi pinapatay ng Podofilox ang virus na ito, tinatanggal lamang ang warts. Iwasang makipagtalik sa mga araw na inilapat mo ang gamot na ito at gumamit ng proteksyon tulad ng condom upang mapigilan ang pagkalat ng mga genital warts sa iyong kapareha. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...