Polycarbophil - oral


Biotecnol | Polycarbophil - oral (Medication)


Desc:

Isang bulk-forming laxative ang Polycarbophil na nagdaragdag sa dami ng tubig sa iyong mga dumi upang matulungan silang gawing mas mahina at madaling dumaan. Ginagamit ang Polycarbophil upang gamutin ang paninigas ng dumi at upang makatulong na mapanatili ang regular na bowel movement. Maaari ring magamit ang Polycarbophil sa ilang mga kaso upang gamutin ang pagtatae o irritable bowel syndrome. Maaari ring magamit ang Polycarbophil para sa iba pang mga layunin na hindi nakalista sa gabay na ito ng gamot. ...

Side Effect:

Maaaring maranasan ang kabag o cramping ng tiyan. Walang malubhang epekto ang maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito. Ang gamot ito ay dapat inumin kasabay ng isang buong basong tubig o iba pang likido upang hindi ito mamamaga ang lalamunan, na sanhi ng pagkabulon. Kung pagkatapos ng paginum ng produktong ito ay mayroon kang mga sintomas ng pagkabulon ay humingi ng agarang atensyong medikal tulad ng: sakit sa dibdib, pagsusuka, kahirapan sa paglunok o paghinga. Bihira lang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Maaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: pagbara sa tiyan o bituka, paghihirap sa paglunok, apendisitis o sintomas ng apendisitis tulad ng pagduwal, pagsusuka, bigla o hindi maipaliwanag na sakit sa tiyan o sikmura, isang biglaang pagbabago sa mga gawi sa bituka na tumatagal ng mas mahaba sa 2 linggo, dumudugo mula sa tumbong, mataas na antas ng calcium (hypercalcemia), sakit sa bato. Bago mag-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi reseta, at mga produktong herbal). Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis bago gamitin ang gamot na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...