Polycillin


Bristol-Myers Squibb | Polycillin (Medication)


Desc:

Ginagamit ang polycillin o ampicillin upang gamutin ang iba't ibang mga impeksyon dulot ng bakterya. Ito ay isang antibiotic na uri ng penicillin. Umeepekto ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paglaki ng bakterya. Ang antibiotic na ito ay nabibigay lunas lamang sa mga impeksyon dulot bakterya. Hindi ito gagana para sa mga impeksyon dulot ng viral tulad ng karaniwang sipon at trangkaso. Maaaring bumaba ang bisa ng gamot na ito sa hindi kinakailangang paggamit o labis na paggamit ng anumang antibiotiko. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ng Polycillin ay: pananakit ng bibig, pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana, pagtatae, tiyan gas o heartburn. Hindi gaanong karaniwang mga epekto ay ang: namamagang mga kasukasuan, pagkahilo, seizure, pantal sa balat, pangangati, kahirapan sa paghinga, sakit ng ulo, paghinga, madilaw na dilaw o kayumanggi ihi, sakit sa tiyan o cramp, hindi gaanong madalas na pagdaloy ng ihi, hindi pangkaraniwang kahinaan, pagkapagod, matindi o puno ng tubig pagtatae, hindi pangkaraniwang dumudugo, bruising, lagnat, panginginig, namamagang lalamunan, o pagbabalat, pagluwag, pamumula, pamumula ng balat kabilang ang loob ng bibig. Wala di malubhang epekto ng gamot na nangangailangan ng agarang atensiyon. ...

Precaution:

Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon ipaalam sa iyong doctor tulad ng: impeksyon dulot ng virus, leukemia, mononucleosis, hika, problema sa tiyan, iba pang malalang sakit, eczema, sakit sa bato, o anumang hindi pangkaraniwang o reaksiyong alerhiya sa Polycillin, iba pang mga penicillin, imipenem, cephalosporin antibiotics, pagkain, tina, o preservatives. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...