Polycitra - K


Janssen Pharmaceutica | Polycitra - K (Medication)


Desc:

Ang Polycitra-K o citric acid, mga citrate salt at sodium citrates ay ginagamit upang alisin ang uric acid na sanhi ng mga kundisyon tulad ng gout at mga bato sa kidney. Ito ay isang nireresetang gamot lamang at dapat inumin ng may laman ang tiyan, karaniwang 4 na beses sa isang araw o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Nakabatay ang dosis sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwan ay hindi gaanong malubhang mga salungat na reaksyon at sintomas tulad ng pagduwal, pagsusuka, pagtatae, at sakit sa tiyan. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang Polycitra-K ay maaaring magdulot ng matinding epekto tulad ng: isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, paghihirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; matinding sakit sa tiyan o sikmura, pamamanhid ng mga kamay o paa, panghihina, mabilis, mabagal, o hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa pag-iisip o pag-uugali tulad ng pagkalito, o hindi mapakali, mga kalamnan ng kalamnan, mga seizure, duguan, itim, o mga tarry stools, at pagsusuka na parang bakuran ng kape. Humingi kaagad ng tulong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga ito. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi ay bago gamitin ang gamot na ito. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: Sakit ni Addison’s disease, matinding sakit sa puso tulad ng pag-atake sa puso, hindi regular na tibok ng puso, pagkabigo sa puso, o pinsala sa puso, matinding sakit sa bato, mataas antas ng potasa, matinding pagkawala ng tubig sa katawan, mababang antas ng kaltsyum, mga problema sa tiyan o gat tulad ng peptic ulcer, magagalit na bituka, o diabetes. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...