Polymox


Bristol-Myers Squibb | Polymox (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Polymox o amoxicillin upang gamutin ang iba't ibang mga impeksyon dulot ng bakterya. Isang antibiotic ang gamot na ito na uri ng penicillin. Tumutulong ito sa pamamagitan ng pagtigil sa pagdami ng bakterya. Ang antibiotic na ito ay binibigyang lunas lamang ang mga impeksyon dulot ng bakterya. Hindi ito umeepekto sa mga impeksyon dulot ng viral tulad ng karaniwang sipon, trangkaso. Maaaring humantong sa bumaba ang pagiging epektibo nito sa mga hindi kinakailangang paggamit o maling paggamit ng anumang antibiotiko. ...

Side Effect:

Bihira lang ang isang napaka-seryosong reaksiyo ng alerdyi sa gamot na ito. Kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi humingi kaagad ng tulong medikal, kabilang ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Kung ang alinman sa mga bihirang ngunit malubhang epekto ay naranasan sabihin agad sa iyong doctor tulad ng: maitim na ihi, paulit-ulit na pagduwal o pagsusuka, sakit sa tiyan osikmura, naninilaw na mga mata o balat, madaling magkapasa o pagdurugo, paulit-ulit na namamagang lalamunan o lagnat. Pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminum ng amoxicillin, kung ikaw ay alerdye dito; o sa penicillin o cephalosporin antibiotics; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago mag-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo kabilang ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi reseta, at mga produktong herbal. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: sakit sa bato, isang tiyak na uri ng impeksyon dulot ng viral o nakakahawang mononucleosis. Ang gamot na ito ay dapat gamitin Sa panahon ng pagbubuntis maliban na lamang kung malinaw na kinakailangan. Talakayin sa iyong doktor ang mga panganib at benepisyo. ...