Polymyxin b, trimethoprim - ophthalmic


Par Pharmaceutical | Polymyxin b, trimethoprim - ophthalmic (Medication)


Desc:

Ginagamit ang gamot na ito upang gamutin ang mga impeksyon dulot bakterya tulad ng blepharitis, conjunctivitis ng mata. Naglalaman ito ng 2 antibiotics. Tumutulong ang Polymyxin B sa pamamagitan ng pagpatay sa bakterya at ang Trimethoprim ay tumutulong sa pamamagitan ng pagtigil sa pagdami ng bakterya. Binibigyang lunas lamang ang mga impeksyon dulot bakterya sa mata ng gamot na ito. Hindi ito umeepekto para sa iba pang mga uri ng impeksyon sa mata. Ang paggamit ng hindi kinakailangn o maling paggamit ng anumang antibiotiko ay maaaring magdulot ng pagbawas ng pagiging epektibo nito. Hugasan muna ang iyong mga kamay bago magpatak sa iyong mata. Huwag hawakan ang dropper tip o hayaang lumapat ito sa iyong mata upang maiwasan ang kontaminasyon. Gamitin sa mata lamang ang gamot na ito. Iwasang magsuot ng mga contact lens habang ginagamit mo ang gamot na ito. I-sterilize ang mga contact lens alinsunod sa mga tagubilin ng gumawa, at suriin sa iyong doktor bago mo simulang gamitin muli ang mga ito. ...

Side Effect:

Posibleng maranasan ang pansamantalang pagkagat ng mata, paghapdi, pamumula, pangangati o pansamantalang malabo na paningin. Itigil ang paggamit ng gamot na ito at sabihin agad sa iyong doktor o parmasyutiko kapag nangyari ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala o kung ang paglala ng sakit, pamamaga. Tandaan na inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito dahil alam niya na ang pakinabang sa iyo ay mas malaki kaysa sa peligro ng mga epekto. Walang malubhang epekto ang gamot na ito sa maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito. Para sa matagal o paulit-ulit na paggamit ng gamot na ito ay maaaring magresulta sa iba pang mga uri ng impeksyon sa mata, kabilang ang mga impeksyong fungal. Makipag-ugnayan sa iyong doktor kung napansin mo ang mga bagong sintomas ng mata (tulad ng sakit, pamamaga, makapal na paglabas o nana). Bihira lang ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati, pamamaga lalo na ng mga mata, mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang polymyxin B / trimethoprim kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: paggamit ng contact lens. Ang iyong paningin ay maaaring maging pansamantalang malabo pagkatapos mong ilapat ang gamot na ito. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong ligtas na maisagawa ang mga naturang aktibidad. Sabihin sa iyong doktor o dentista bago mag-opera ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo kabilang ang mga niresetang gamot, mga gamot na hindi reseta, at mga produktong herbal. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...